Dataset

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs naar geslacht, geboortejaar, provincie en onderwijsssoort (01-01-2013 - 02-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De Wet op de Expertisecentra (WEC) biedt de mogelijkheid om kinderen met een handicap op een school voor regulier basis- of voortgezet onderwijs te plaatsen. Dit gaat gepaard met een leerlinggebonden financiering om speciale voorzieningen in het onderwijs mogelijk te maken (het zogenaamde rugzakje). Dit bestand bevat leerlingen die speciaal onderwijs volgen, en niet de leerlingen die alleen begeleid worden vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs zitten). Het bestand bevat dus alle leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een kalenderjaar. Hoewel vrijwel alle leerlingen slechts 1 inschrijving hebben, kan het voorkomen dat een leerling er meer dan 1 in een kalenderljaar had. De volgende leerlingen staan (dus) niet in het bestand:

  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (basisonderwijs met extra begeleiding vanuit de eigen school); - leerlingen in basisonderwijs die begeleid worden vanuit een school voor speciaal onderwijs; - leerlingen in het voortgezet onderwijs die begeleid worden vanuit een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn meestal jonger dan 13 jaar, leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn meestal 13 jaar of ouder. Leerlingen in (voortgezet) speciaal onderwijs worden onderverdeeld in 4 clusters: - Cluster 1 visuele beperkingen;
  • Cluster 2 auditieve en communicatieve beperkingen;
  • Cluster 3 lichamelijke en verstandelijke beperkingen;
  • Cluster 4 ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Elk record is een leerling met geldige inschrijving in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802afe8e

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset