Dataset

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs naar geslacht, geboortejaar, provincie en onderwijsssoort (01-01-2013 - 02-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De Wet op de Expertisecentra (WEC) biedt de mogelijkheid om kinderen met een handicap op een school voor regulier basis- of voortgezet onderwijs te plaatsen. Dit gaat gepaard met een leerlinggebonden financiering om speciale voorzieningen in het onderwijs mogelijk te maken (het zogenaamde rugzakje). Dit bestand bevat leerlingen die speciaal onderwijs volgen, en niet de leerlingen die alleen begeleid worden vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs zitten). Het bestand bevat dus alle leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een kalenderjaar. Hoewel vrijwel alle leerlingen slechts 1 inschrijving hebben, kan het voorkomen dat een leerling er meer dan 1 in een kalenderljaar had. De volgende leerlingen staan (dus) niet in het bestand:

  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (basisonderwijs met extra begeleiding vanuit de eigen school); - leerlingen in basisonderwijs die begeleid worden vanuit een school voor speciaal onderwijs; - leerlingen in het voortgezet onderwijs die begeleid worden vanuit een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn meestal jonger dan 13 jaar, leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn meestal 13 jaar of ouder. Leerlingen in (voortgezet) speciaal onderwijs worden onderverdeeld in 4 clusters: - Cluster 1 visuele beperkingen;
  • Cluster 2 auditieve en communicatieve beperkingen;
  • Cluster 3 lichamelijke en verstandelijke beperkingen;
  • Cluster 4 ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Elk record is een leerling met geldige inschrijving in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410802afe8e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier