Dataset

Eerstejaars ingeschrevenen hoger onderwijs in het domein hoger onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Dit pakket bevat informatie over het aantal eerstejaars ingeschrevenen in het hoger onderwijs van de laatste vijf studiejaren gesorteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/p02ho1ejrs

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Eerstejaarsingeschrevenen hoger beroepsonderwijs inclusief geslacht in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal eerstejaarsingeschrevenen hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht.

Preview

Eerstejaarsingeschrevenen wetenschappelijk onderwijs inclusief geslacht in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal ingeschrevenen wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht.

Preview

Eerstejaarsingeschrevenen hoger beroepsonderwijs niveau opleiding in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken en opleidingskenmerken.

Preview

Eerstejaarsingeschrevenen hoger beroepsonderwijs inclusief opleidingsvorm in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal eerstejaarsingeschrevenen hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken inclusief opleidingsvorm

Preview

Eerstejaarsingeschrevenen wetenschappelijk onderwijs inclusief opleidingsvorm in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal ingeschrevenen wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken inclusief opleidingsvorm

Preview

Eerstejaarsingeschrevenen wetenschappelijk onderwijs niveau opleiding in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal ingeschrevenen wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken en opleidingskenmerken

Preview