Dataset

Hoger beroepsonderwijs in Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 05/26/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen over studenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting, voltijd- duaal- en deeltijdstudenten, woonplaats, geslacht en migratieachtergrond.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Studenten in het hoger beroepsonderwijs, 2012/'13-2021/'22

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Voltijd- en duaalstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 2017/'18-2021/'22

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs naar studierichting en geslacht, 2017/'18-2021/'22

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

HBO-studenten woonachtig in Amsterdam naar stadsdelen en geslacht, 2017/'18-2021/'22

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Studenten hoger onderwijs naar woongemeente en geslacht, 2019/'20

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Studenten hoger onderwijs naar woongemeente en migratieachtergrond, 2019/'20

XLSX CC-BY (4.0)

unknown