Dataset

Gediplomeerden in het hoger onderwijs in het domein soort diploma soort hoger onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Dit pakket bevat informatie over het aantal gediplomeerden (natuurlijke personen) in het hoger onderwijs van de laatste vijf diplomajaren gesorteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/p04hogdipl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Gediplomeerden hoger beroepsonderwijs inclusief geslacht

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht.

Preview

Gediplomeerden wetenschappelijk onderwijs inclusief geslacht

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken en het persoonskenmerk geslacht

Preview

Gediplomeerden hoger beroepsonderwijs niveau opleiding

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken en opleidingskenmerken.

Preview

Gediplomeerden hoger beroepsonderwijs inclusief opleidingsvorm

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden hbo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken inclusief opleidingsvorm

Preview

Gediplomeerden wetenschappelijk onderwijs inclusief opleidingsvorm in het domein hoger onderwijs

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken, opleidingskenmerken inclusief opleidingsvorm

Preview

Gediplomeerden wetenschappelijk onderwijs niveau opleiding

CSV CC-BY (4.0)

Het aantal gediplomeerden wo gesorterteerd naar geografische kenmerken, instellingskenmerken en opleidingskenmerken

Preview