Dataset

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/10/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over de studiejaren 2021/'22 en 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023: De voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85423NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85423NED

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85423NED

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase