Dataset

Hoger onderwijs (HO) eerstejaars

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/29/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal eerstejaarsstudenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2000/'01.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2022: De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Daarom zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel met ingang van het schooljaar 2021/’22 niet meer worden geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Een actualisatie zal volgen in de loop van 2023.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26024NED

Eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, vooropleiding geslacht, migratieachtergrond, opleidingsfase, onderwijssoort

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26024NED

Eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, vooropleiding geslacht, migratieachtergrond, opleidingsfase, onderwijssoort