Dataset

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen (01-01-2012 - 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Verkeer
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Verkeersprestaties in voertuigkilometers van vrachtauto's en trekkers per jaar met een Nederlands kenteken, uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig en naar grondgebied. Uit het register van de Stichting Nationale Autopas (NAP) zijn de kentekens van de totale steekproefpopulatie verrijkt met kilometerstanden en bijbehorende registratiedatums. Op basis van de verschillen tussen kilometerstanden van twee opeenvolgende peildata zijn de afgelegde kilometers voor de periode tussen de peildata berekend. Hiermee zijn jaarkilometrages berekend voor alle voertuigen. Deze jaarkilometrages worden gebruikt om o.a. de verkeersprestaties van vrachtauto's en trekkers te schatten.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Secundaire waarneming waarbij gebruik wordt gemaakt van de registers van Dienst wegverkeer (RDW) en Nationale Auto Pas (NAP).

Populatie

Alle in Nederland geregistreerde vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar, zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad en vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, voornamelijk nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fb701

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset