Dataset

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; km's, SBI, bedrijfsgrootte, 2009-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vrachtauto’s en trekkers (vrachtvoertuigen) in gebruik op naam van bedrijven, verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), leeftijd, laadvermogen en milieuklasse van het voertuig en grootte van het bedrijf.

De cijfers hebben betrekking op vrachtvoertuigen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:

  • vrachtvoertuigen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
  • vrachtvoertuigen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark. Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle (vracht)voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het (vracht)voertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens van 2009 tot en met 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 oktober 2016 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82521NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82521NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branches(SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82521NED

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branches(SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd