Dataset

Inkomen en bestedingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Bijgewerkt 01-12-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat tabellen over de onderwerpen inkomen en bestedingen, huishoudens, woonlasten, huurtoeslag en de armoedemonitor.

Voor cijfers over inkomen en bestedingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, alsook de gemeentelijke (woon)lasten, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS, de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en COELO - Atlas van de lokale lasten.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Kerncijfers inkomen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar leeftijdsgroepen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen), 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar migratieachtergrond, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huishoudens met inkomen (excl. studenten) (x 1.000) naar inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen), 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huishoudens met inkomen (excl. studenten) en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar samenstelling van het huishouden, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Gemiddeld persoonlijk inkomen (incl. studenten) naar stadsdelen, 2014-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Kerncijfers inkomen, 2015-2019 (x 1.000 euro)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Kerncijfers inkomen stadsdelen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en geslacht, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en leeftijdsgroepen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studenten) en gemiddeld persoonlijk inkomen naar stadsdelen en migratieachtergrond, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huishoudens met inkomen (excl. studenten) (x 1.000) naar stadsdelen en inkomensklassen (20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen), 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Huishoudens met inkomen (excl. studenten) en gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar stadsdelen en samenstelling van het huishouden, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens, 2014-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen, 2016-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huurtoeslag van minima naar stadsdelen, 2016-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huurtoeslag van ouderen naar stadsdelen en huishoudenstypen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens naar stadsdelen en inkomen, 2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag van huishoudens naar stadsdelen, 1 juli 2000-1 juli 2006 en 2006-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag van minima huishoudens naar stadsdelen, 1 juli 2000-1 juli 2006 en 2006-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Inkomensgegevens, 2014-2018

XLSX CC-BY (4.0)

unknown