type-icon

Dataset

Bodemonderzoeken Arnhem

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Arnhem
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 30-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Bodemonderzoek 

Een bodemonderzoek wordt aangeduid via de projectnaam (BIS-code). Verder worden onder meer enkele kenmerken alsmede enkele conclusies van het onderzoek in het gegevensoverzicht aangeduid. Bij meerdere onderzoeken op een locatie is het belangrijk om naar de datum van het onderzoek te kijken. Hieruit kan afgeleid worden welk onderzoek als laatste is uitgevoerd. De kwaliteit die bij dit laatste onderzoek is vermeld, is meestal geldend voor de locatie. 
Boringen 
Elke boring is gedaan in het kader van een bodemonderzoek. Voor meer informatie over de mogelijk aangetroffen verontreiniging kunt u de informatie van het onderzoek waarvoor de boring is geplaatst, raadplegen. Het projectnummer bij de boring geeft aan bij welk onderzoek de boring hoort. Updatefrequentie: dagelijks
Meer info: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Bodem/bodeminformatie_op_de_kaart

Contactinformatie
Naam: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
E-mail: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Telefoon: 0900-1809

Webservice

Bodemonderzoeken WFS

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Bodemonderzoeken/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Bodemonderzoeken WFS

Bodemonderzoeken WMS

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/services/OpenData/Bodemonderzoeken/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Bodemonderzoeken WMS

Bodemonderzoeken ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

https://geo.arnhem.nl/arcgis/rest/services/OpenData/Bodemonderzoeken/MapServer

Bodemonderzoeken Map Service

Downloadbare bestanden

Bodemonderzoeken CSV

CSV CC-BY (4.0)

Bodemonderzoeken Map Service

Preview

Bodemonderzoeken KML

KML CC-BY (4.0)

Bodemonderzoeken Map Service

Bodemonderzoeken Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Bodemonderzoeken Map Service