Bodemonderzoeken Arnhem

Bodemonderzoek Een bodemonderzoek wordt aangeduid via de projectnaam (BIS-code). Verder worden onder meer enkele kenmerken alsmede enkele conclusies van het onderzoek in het gegevensoverzicht aangeduid. Bij meerdere onderzoeken op een locatie is het belangrijk om naar de datum van het onderzoek te kijken. Hieruit kan afgeleid worden welk onderzoek als laatste is uitgevoerd. De kwaliteit die bij dit laatste onderzoek is vermeld, is meestal geldend voor de locatie. Boringen Elke boring is gedaan in het kader van een bodemonderzoek. Voor meer informatie over de mogelijk aangetroffen verontreiniging kunt u de informatie van het onderzoek waarvoor de boring is geplaatst, raadplegen. Het projectnummer bij de boring geeft aan bij welk onderzoek de boring hoort. Updatefrequentie: dagelijks Meer info: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Bodem/bodeminformatie_op_de_kaart

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 24, 2019, 18:00 (UTC)
Created March 6, 2019, 15:00 (UTC)