Dataset

Bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS Den Haag

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente 's-Gravenhage
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Niet Publiek
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Documentatie (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

  • Beschrijving: De bodemkwaliteitskaarten zijn een hulpmiddel bij het verwerken en toepassen van grondstromen binnen Den Haag en kunnen niet los gezien worden van de Nota bodembeheer(2013-2023). De kaarten zijn een aanvulling en vervanging van de in de genoemde Nota opgenomen kaarten. De aanvullende c.q. aangepaste kaarten zijn het instrument bij de uitvoering van ons duurzame grondstromenbeleid en is bedoeld voor professionele partijen die te maken hebben met ontgraven, het tijdelijk opslaan en het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie op of in de landbodem binnen de gemeente Den Haag. (PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.)
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
E-mail: opendata@denhaag.nl