Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Van de Westerschelde is in 2015 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2015 en laseraltimetrie (hoogte) 2015.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum):
0100p1501 16-01-2015 27-01-2015
0200p1501 20-01-2015 20-02-2015
0300p1501 20-01-2015 08-03-2015
0400p1501 25-02-2015 17-03-2015
0500p1501 10-03-2015 22-03-2015
0600p1501 21-03-2015 07-04-2015
1800p1501 23-03-2015 10-04-2015

Aanvullende surveys (multibeam):
Sloehaven Vlissingen [ZS Vlissingen Oost 2015-02] : 11/02/15
Buitenhaven Vlissingen [ZS Buitenhaven Vlissingen 2015-02] : 11/02/15
Koopmanshaven Vlissingen [0617p1509] : 24/02/15
Veerhaven Breskens [1826p1509] : 24/02/15
Handelshaven Breskens [0627p1509] : 24/02/15
Braakmanhaven Terneuzen [ZS Braakmanhaven 2015-02] : 03/02/15 - 04/02/2015
Westbuitenhaven Terneuzen [6001p1509] : 24/02/15
Oostbuitenhaven Terneuzen [6002p1509] : 24/02/15
Oude Veerhaven Terneuzen [6006p1509] : 24/02/15
Buitenhaven Hansweert [6206p1501] : 02/03/15
Pas van Terneuzen - Dow Steiger [0438p1501] : 21/04/15 - 22/04/15
Pas van Terneuzen - Total Steiger [0543p1501] : 20/05/15 - 21/05/15
Haven Perkpolder [0232p1501] : 11/08/15
Perkpolder gebiedsontwikkeling [0301p1501] : 30/07/15
Geultje Hooge Platen [0646p1513] : 07/04/15 - 08/04/15

Singlebeam opname:
Bathse Spuisluis [0124p1501]: 27/11/15

Databestanden Vlaanderen:
140422_SK_SA_DL_MB_400_RD_LAT.txt (gepeild tussen 22/4/2014 en 5/11/2014)
150316_SK_SA_DL_MB_300_RD_LAT.txt (gepeild tussen 16/03/2015 en 9/7/2015)

De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m
De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Webservice

ecotopen_zout_raster

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_2015

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

ecotopen_zout_raster:ebodemhoogte_ws_2015

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WCS&request=getcapabilities&version=2.0.1

OGC:WCS