type-icon

Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 2001

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2001 en laseraltimetrie (hoogte) 2001.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum):
0100p0101 29-10-2001 03-12-2001
0200p0101 12-10-2001 05-11-2001
0300p0101 01-10-2001 14-11-2001
0400p0101 22-03-2001 09-04-2001
0500p0101 13-02-2001 12-03-2001
0600p0101 24-01-2001 21-02-2001
1800p0101 07-03-2001 02-04-2001

Laseraltimetrie opname:
2001 (geen documenten van deze opname beschikbaar)

Aanvullende surveys (singlebeam):
Sloehaven Vlissingen : april 2001
Buitenhaven Vlissingen : april 2001
Vlissingen Koopmanshaven [0617p0101] : 29/03/01
Breskens Handelshaven [0627p0101] : 27/09/01
Braakmanhaven Terneuzen : april 2001
Westbuitenhaven Terneuzen [6001p0101] : 26/09/01
Oostbuitenhaven Terneuzen Buiten [6002p0101] : 27/09/01
Oude Veerhaven Terneuzen [6006p0101] : 27/09/01
Buitenhaven Hansweert [6206p0101] : 02/04/01
Haven Perkpolder [0232p0101] : 05/04/01
Haven Kruiningen [0201p0101] : 05/04/01


De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m
De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m
Beide oevers van vak 6 = 100m

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
E-mail: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Telefoon: (088) 7973999

Webservice

ecotopen_zout_raster

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_2001

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

ecotopen_zout_raster:ebodemhoogte_ws_2001

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WCS&request=getcapabilities&version=2.0.1

OGC:WCS