Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2001 en laseraltimetrie (hoogte) 2001.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum): 0100p0101 29-10-2001 03-12-2001 0200p0101 12-10-2001 05-11-2001 0300p0101 01-10-2001 14-11-2001 0400p0101 22-03-2001 09-04-2001 0500p0101 13-02-2001 12-03-2001 0600p0101 24-01-2001 21-02-2001 1800p0101 07-03-2001 02-04-2001

Laseraltimetrie opname: 2001 (geen documenten van deze opname beschikbaar)

Aanvullende surveys (singlebeam): Sloehaven Vlissingen : april 2001 Buitenhaven Vlissingen : april 2001 Vlissingen Koopmanshaven [0617p0101] : 29/03/01 Breskens Handelshaven [0627p0101] : 27/09/01 Braakmanhaven Terneuzen : april 2001 Westbuitenhaven Terneuzen [6001p0101] : 26/09/01 Oostbuitenhaven Terneuzen Buiten [6002p0101] : 27/09/01 Oude Veerhaven Terneuzen [6006p0101] : 27/09/01 Buitenhaven Hansweert [6206p0101] : 02/04/01 Haven Perkpolder [0232p0101] : 05/04/01 Haven Kruiningen [0201p0101] : 05/04/01

De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m Beide oevers van vak 6 = 100m

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/b1135e28-ae4e-4a42-8ddd-d5d075711657/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ecotopen_zout_raster

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_2001

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Downloads