Dataset

Bodemhoogte kaart, basiskaart voor de Zoute Ecotopen Westerschelde 2004

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Van de Westerschelde is in 2004 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2004 en laseraltimetrie (hoogte) 2004.

Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied.

De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum): 0100p0401 24-04-2004 16-08-2004 0200p0401 22-06-2004 02-07-2004 0300p0401 05-04-2004 14-05-2004 0400p0401 26-03-2004 14-04-2004 0500p0401 04-03-2004 30-03-2004 0600p0401 23-02-2004 22-03-2004 1800p0401 07-10-2004 20-10-2004

Laseraltimetrie opname: 24-04-2004 25-04-2004

Aanvullende surveys (singlebeam): Sloehaven Vlissingen : januari 2004 Buitenhaven Vlissingen [0601p0401] : 07/06/04 Braakmanhaven Terneuzen : februari 2004 Westbuitenhaven Terneuzen [6001p0401] : 01/04/04 Havens Terneuzen Buiten [0403p0401] : 08/12/04 Oude Veerhaven Terneuzen [6006p0401] : 31/08/04 Buitenhaven Hansweert [6206p0401] : 17/05/04 Haven Perkpolder [0232p0301] : 15/05/03 Haven Kruiningen [0201p0301] : 04/03/03 Total steiger (multibeam) [0542p0401] : 24-25/02/04

De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m Beide oevers van vak 6 = 100m

De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/68598706-a30d-469e-a7bd-f78972529eeb/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ecotopen_zout_raster

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/ecotopen_zout_raster/MapServer

ArcGIS MapService

ebodemhoogte_ws_2004

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/ecotopen_zout_raster/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Downloads