Dataset

Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen. Een ecologische verbinding kan tot stand worden gebracht met een speciaal aangelegde "natuurweg" of door het versterken van bestaande landschapspatronen die een functie vervullen in het verplaatsen van soorten. Het gaat zowel om houtsingels en wegbermen als om waterlopen, oevers en greppels.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K2A_ECOLOGISCHEVERB_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K2A_ECOLOGISCHEVERB_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Ecologische Hoofdstructuur 2013 - verbindingen (Omgevingsvisie 2014) (historie)