Dataset

Uitzendbranche; omzet en uitzenduren, 1999 - 2008, SBI'93

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de uitzendbranche (SBI 745. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1999 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009: Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4. Deze tabel bevat de uitkomsten van een enquête die het CBS elk kwartaal houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak. De enquête heeft ten doel de ontwikkeling van de geldomzet en de uitzenduren in kaart te brengen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70765ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70765ned

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70765ned

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en de uitzenduren in de uitzendbranche.