Dataset

Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren, 1999-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 02-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de uitzendbranche (SBI 78). Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 1999 tot en met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers: De cijfers over het tweede, derde, vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013: Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Uitzendbranche; omzetontwikkeling en uitzenduren index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80049ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80049ned

Indexcijfers en ontwikkelingen in de uitzendbranche Omzet en uitzenduren

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80049ned

Indexcijfers en ontwikkelingen in de uitzendbranche Omzet en uitzenduren