Dataset

Beekdal (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 20-09-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde beekdalen. De beekdalen zoals weergegeven op de CHS moeten veelal gezien worden in combinatie met de esdorpen. Direct langs de beek lagen de hooilanden en iets hoger de graslanden, van belang voor het houden van rundvee. Een aantal beekdalen zijn scherp begrensd met houtwallen met daarbinnen houtwallen tot halverwege het beekdal en greppels dwars op de beek.

Contactinformatie
Naam: Team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_BEEKDAL_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Beekdal (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (historie)

GBI.WELZ_CULTHIS_CHK_BEEKDAL_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Beekdal (Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010) (historie)