type-icon

Dataset

Energieverbruik door bedrijven en huishoudens; Nat. Rekeningen 1995-2013

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 15-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De energierekeningen laten zien hoeveel energie de Nederlandse economie ingaat (import en winning) en hoeveel energie door de Nederlandse economie wordt verbruikt (binnenlands verbruik en export). Ook de energiestromen binnen de economie worden inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar zowel de verschillende energieproducten als naar de diverse producenten en consumenten van energie. De energierekeningen kunnen onder andere worden gebruikt om te onderzoeken waar de economie zijn energie aan ontleend, welke sectoren de meeste energie verbruiken, hoe belangrijk de import van energie is voor de economie en hoe efficiënt de energie wordt verbruikt.

De energierekening maakt onderscheid tussen het bruto en netto verbruik van energie. Netto energie wordt verder uitgesplitst naar verschillende soorten van energieverlies. Bruto energieverbruik wordt verder uitgesplitst naar energie die wordt gewonnen uit het milieu en energie die wordt ingekocht van derden. Ingekochte energie wordt verder uitgesplitst naar verschillende groepen energiedragers. Het energieverbruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens. Deze gegevens zijn afkomstig uit de energierekeningen die als onderdeel van de milieurekeningen jaarlijks worden opgesteld. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het verbruik van energie cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de energierekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende energiedragers voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

De cijfers uit de energierekeningen zijn consistent met de concepten en definities van de nationale rekeningen en wijken daardoor af van de cijfers uit de energiebalans.

Gegevens beschikbaar van: 1995 t/m 2013

Status van de cijfers:
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt

Wijzigingen per januari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet omdat de gegevens zijn verouderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR). Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82238NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82238NED

Energieverbruik van bedrijven en huishoudens in de Nederlandse economie. Energie, Energieverbruik, Energierekening Nederlandse economie.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82238NED

Energieverbruik van bedrijven en huishoudens in de Nederlandse economie. Energie, Energieverbruik, Energierekening Nederlandse economie.