Dataset

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Bij de herkomst wordt onderscheid gemaakt tussen herkomst uit de Nederlandse economie en het buitenland. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden in Nederland (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is onderdeel van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2021 Voorlopige cijfers voor het jaar 2018 zijn toegevoegd. De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in najaar 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83555NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83555NED

milieurekeningen, afval, afvalbalans, herkomst afval, bestemming afval Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83555NED

milieurekeningen, afval, afvalbalans, herkomst afval, bestemming afval Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)