Dataset

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen, 1990-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrij komt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar van: 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83128NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83128NED

Afvalcategorieën. Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83128NED

Afvalcategorieën. Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)