type-icon

Dataset

Nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie (OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan op kaart 1 (Visie 2020) de nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie.Ten aanzien van de verblijfsrecreatie wil de provincie inzetten op versterking, uitbreiding en vernieuwing van de bestaande bedrijven in samenhang met de omgeving, het vrijetijds landschap. Nieuwvestiging is niet mogelijk in de EHS en robuuste landbouwgebieden. Met uitzondering van nieuwvestiging als gevolg van ver-/uitplaatsing van bestaande bedrijven uit kwetsbare gebieden, daarvoor de provincie ruimte wil zoeken aan de randen van natuurgebieden. Ook hiervoor wil de provincie de systematiek van de SER-ladder toepassen.

Contactinformatie
Naam: Team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: http://www.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

geo:GBI.OGV_K1_ROUTES_KLEINSCH_RECR_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K1_ROUTES_KLEINSCH_RECR_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Nieuw te ontwikkelen routes in relatie met kleinschalige verblijfsrecreatie (OGV, 2010) (historie)