Dataset

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand geeft de laagvliegroute inclusief invloedssfeer weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 12 is weergegeven.

Contactinformatie
Naam: Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.OGV_K12_LAANGVLIEGR_DEFENSIE_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010) (historie)

GBI.OGV_K12_LAANGVLIEGR_DEFENSIE_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Laagvliegroute, inclusief invloedssfeer (OGV, 2010) (historie)