Dataset

Macro-economisch scorebord

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 10-01-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de indicatoren van het Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) scoreboard. Daarnaast zijn er enkele aanvullende indicatoren opgenomen. Om bestaande en potentiële onevenwichtigheden en macro-economische risico's binnen de landen van de Europese Unie tijdig te signaleren heeft de Europese Commissie een scorebord met veertien indicatoren opgesteld. Het scorebord maakt onderdeel uit van de Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Deze tabel bevat voor deze veertien indicatoren de kwartaal- en jaarcijfers voor Nederland. De veertien indicatoren van het macro-economisch scorebord zijn:

 • Saldo op de lopende rekening als percentage van het bbp, driejarengemiddelde
 • Netto extern vermogen als percentage van het bbp
 • Reële effectieve wisselkoers, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
 • Exportmarktaandeel in de wereldhandel, procentuele mutatie ten opzichte van vijf jaar eerder
 • Nominale arbeidskosten per eenheid product, procentuele mutatie ten opzichte van drie jaar eerder
 • Reële huizenprijsindex, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
 • Kredietstroom private sector als percentage van het bbp
 • Schuld private sector als percentage van het bbp
 • Overheidsschuld als percentage van het bbp
 • Werkloosheidspercentage, driejarengemiddelde
 • Totale passiva van de financiële sector, procentuele mutatie ten opzichte van een jaar eerder
 • Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
 • Langdurige werkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-74 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder
 • Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar, mutatie in procentpunten ten opzichte van drie jaar eerder.

De aanvullende indicatoren in deze tabel zijn:

 • Reële effectieve wisselkoers, index
 • Exportmarktaandeel in de wereldhandel, percentage
 • Nominale arbeidskosten per eenheid product, index
 • Kredietstroom huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
 • Kredietstroom niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
 • Schuld huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens) als percentage van het bbp
 • Schuld niet-financiële vennootschappen als percentage van het bbp
 • Bruto arbeidsparticipatie als percentage van de totale bevolking van 15-64 jaar
 • Jeugdwerkloosheid, percentage van de beroepsbevolking van 15-24 jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2006.

Status van de cijfers: Alle jaar- en kwartaalcijfers hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 januari 2024: Van alle indicatoren is het cijfer over het derde kwartaal van 2023 toegevoegd. Daarnaast zijn door bijstellingen in de bronnen een aantal indicatoren in het verleden ook gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Binnen 120 dagen na afloop van elk verslagkwartaal wordt een eerste raming van dat kwartaal gepubliceerd. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in oktober het eerste, en in januari het tweede kwartaal nog worden herzien. Bij de publicatie van het vierde kwartaal in april worden de kwartaalcijfers van de drie voorafgaande kwartalen bijgesteld. Hiermee worden voor het eerst de gegevens van een jaar vastgesteld. Bij de publicatie van het eerste kwartaal in juli worden de jaar- en kwartaalcijfers van de laatste drie jaar herzien.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82643NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82643NED

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82643NED

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.