Dataset

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De gegevens van 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juni 2023: De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 januari 2023: Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995 – 2016. zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84328NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84328NED

kapitaalgoederenvoorraad; volumeverandering SBI 2008, institutionele sectoren, type kapitaalgoed

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84328NED

kapitaalgoederenvoorraad; volumeverandering SBI 2008, institutionele sectoren, type kapitaalgoed