Dataset

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed. Deze tabel is samengesteld in het kader van de groeirekeningen.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers: Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2015 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Wijzigingen per 11 februari 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 13 juli 2017: De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd. De cijfers over de investeringen van de Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens zijn voor de jaren 2001-2010 gecorrigeerd, abusievelijk waren er in de vorige versie oude gegevens gebruikt. Het statistisch verschil is hierdoor ook aangepast. Kleine afrondingsverschillen kunnen zich voordoen bij de begin- en eindbalans, de afschrijvingen en herwaarderingen. De tabel is uitgebreid met de verslagjaren 1995-2000.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82640NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82640NED

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82640NED

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa