Dataset

Stimuleringsgebied SGB (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

GS hebben gebieden aangewezen die: a. zijn gelegen binnen de gebieden zoals van rijkswege aangegeven in de bestuursovereenkomst;b. uit oogpunt van landbouw, natuur, bos, landschap, water, milieu, openluchtrecreatie en cultuurhistorie waardevol en kwetsbaar zijn;c. waarin sprake is van een samenhangende en meervoudige problematiek m.b.t. deze beleidsterreinen.(SGB staat voor Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid).

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI.MILIEU_HIST_BOBES_SGB_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Stimuleringsgebied SGB (historie)

GBI.MILIEU_HIST_BOBES_SGB_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Stimuleringsgebied SGB (historie)