Dataset

Landschapstypen (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Landschapstypen. De verschillende Drentse landschapstypen en de diversiteit in landschapstypen zijn van provinciaal belang. De provincie Drenthe richt zich op het in stand houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. Het gaat hierbij om esdorpenlandschap, esgehuchtenlandschap, wegdorpenlandschap van de laagveenontginning, wegdorpenlandschap van de randveenontginning, landschap van de veenkolonien, landschap van de kolonien van Weldadigheid (UNESCO). Komt voor in kaart 2B: Kernkwaliteit Landschap.

Contactinformatie
Naam: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K2B_LANDSCHAPSTYPEN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Landschapstypen (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K2B_LANDSCHAPSTYPEN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Landschapstypen (Omgevingsvisie 2014) (historie)