Dataset

DANK - Delfstofwinning op zee: zand - Ecotopen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Deltares (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart geeft sedimentsamenstelling van de zeebodem en de reserveringsgebieden voor zand en grind op het Nederlands Continentaal Plat (NCP).

Deze kaart bestaat uit drie verschillende lagen: a) Zoekgebieden b) Wingebieden c) Ecotopenkaart

Voor Nederland vormen zand en grindbelangrijke natuurlijke grondstoffen. Voor Nederland is zand als suppletiezand onmisbaar voor de bescherming van haar kust en achterland. Daarnaast vormt het een belangrijke bouwstof voor infrastructurele werken (vooral als ophoogzand)en in kleinere mate ook grondstof voor industriële doeleinden (industriezand). In het besluit Bodemdelfstoffen is voorzien dat vanwege het ruimtebeslag de winning op land zoveel mogelijk moet worden voorkomen, zodat steeds meer zand op zee wordt gewonnen. Zowel voor de economische groei als vanwege klimaatverandering en stijgende zeespiegel zal de vraag naar deze natuurlijke grondstof naar verwachting toenemen. Vanwege verschillen in de samenstelling is niet al het zeezand is geschikt voor alle doeleinden. De winning en reservering zijn bij de wet geregeld en er zijn reserveringsgebieden aangemerkt op het NCP. Echter met een toenemende vraag neemt ook de zorg om de impact op het milieu toe.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

DANK:DANK_023a_zandwinning_zee_ecotopen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wms

OGC:WMS

DANK:DANK_023c_zandwinning_zee_ecotopen

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.nl/geoserver/DANK/wfs

OGC:WFS

Atom feed Noordzee ecotopenkaart

ATOM CC-BY (4.0)

https://deltaresdata.openearth.eu/atom/DANK023c_delfstofwinning_zand_op_zee_c_ecotopen_service.xml

INSPIRE Atom

Downloads

DANK:DANK_023c_zandwinning_zee_ecotopen

GML CC-BY (4.0)

OGC:GML

Zipbestand Noordzee ecotopenkaart

ZIP CC-BY (4.0)

download