Dataset

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het nagelaten vermogen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de overledene. Het nagelaten vermogen is bepaald voor overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar. Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het verslagjaar genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het verslagjaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers voor 2007 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023: Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84242NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84242NED

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84242NED

Nalatenschappen van overleden personen Vermogensbestanddelen, geslacht, burgerlijke staat, inkomensgroepen