Dataset

Nalatenschappen nagelaten vermogen; 2005-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de grootteklasse van het nagelaten vermogen naar geslacht en burgerlijke staat van de overledene. De reeks is in deze opzet stopgezet omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe reeks cijfers over nalatenschappen en verkrijgingen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief. De cijfers over 2010 en 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per april 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Vanaf 2010 zijn de heffing van de erfbelasting en het aangiftebiljet erfbelasting gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de gegevens van de nalatenschappen en verkrijgingen
vanaf 2010 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens 2005-2009.

De reeks in de nieuwe opzet wordt halverwege 2017 verwacht. Deze nieuwe reeks bevat cijfers voor de periode 2005 tot en met 2014.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81086ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81086ned

Nagelaten vermogen (aantal, bedrag, gemiddelde, mediaan). Burgerlijke staat, geslacht en hoogte nagelaten vermogen vd overledene.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81086ned

Nagelaten vermogen (aantal, bedrag, gemiddelde, mediaan). Burgerlijke staat, geslacht en hoogte nagelaten vermogen vd overledene.