Dataset

Belegd vermogen in beleggingsinstellingen naar sector van de houder (Kwartaal)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar De Nederlandsche Bank (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Balanstotaal van beleggingsinstellingen per kwartaal verdeeld naar de sector van de houder van de uitgegeven participaties door beleggingsinstellingen; cijfers vanaf 2008K4

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Belegd vermogen in beleggingsinstellingen naar ...

JSON CC-BY (4.0)

De tabel toont een uitsplitsing van het in Nederlandse beleggingsinstellingen belegde vermogen, per sector van investeerder, vanaf het 4e kwartaal 2008.