Dataset

Belegd vermogen in beleggingsinstellingen naar sector van de houder (Kwartaal)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner De Nederlandsche Bank (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Balanstotaal van beleggingsinstellingen per kwartaal verdeeld naar de sector van de houder van de uitgegeven participaties door beleggingsinstellingen; cijfers vanaf 2008K4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Belegd vermogen in beleggingsinstellingen naar ...

JSON CC-BY (4.0)

De tabel toont een uitsplitsing van het in Nederlandse beleggingsinstellingen belegde vermogen, per sector van investeerder, vanaf het 4e kwartaal 2008.