Dataset

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie; 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven
die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende
werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld
in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard
Bedrijfsindeling.
In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt
aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot
recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een
eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft.
Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking
weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is
de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor
het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Eural-code een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.

Sinds 2008 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Standaard Bedrijfsindeling
2008 (SBI 2008). Hiermee is de SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van
de uitkomsten van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling
met de uitkomsten van voorgaande jaren is niet altijd zinvol. Om die reden
staan in deze tabel alleen cijfers over 2008.
Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over 2008 en voorgaande
jaren zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2008 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80434NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80434NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Aanvoer afval naar afvalcategorie en bestemming eindproduct of reststof

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80434NED

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Aanvoer afval naar afvalcategorie en bestemming eindproduct of reststof