Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:

 • het gebruik van computers;
 • ICT-systemen voor de kantooradministratie;
 • interne en externe netwerken, waaronder internet;
 • software en toepassing ervan;
 • (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
 • uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
 • communicatie met overheden via internet;
 • de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71590ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71590ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71590ned

Computergebruik, internet, in - en verkoop via elektronische netwerken, software/ICT-applicaties naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte