Dataset

DANK -Windenergie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Deltares (Overig)
Bijgewerkt 06-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het betreft hier wind als duurzame bron voor energieopwekking.

In 2012 nemen hernieuwbare energiedragers 11 procent van de totale inzet voor de elektriciteitsproductie voor hun rekening. Vooral windenergie draagt bij aan de productie van hernieuwbare elektriciteit. Biomassa, elektriciteit uit zon en waterkracht neemt in Nederland een zeer beperkte plaats in.

In 2020 wil het Rijk op land in totaal 6.000 MW aan vermogen hebben opgesteld (EL&I, 2011). In het Energieakkoord (SER, 2013) is als doelstelling voor 2013 voor wind op zee een totaal vermogen van 4.450 MW afgesproken. Vanwege de hoge verwachte subsidiekosten besteedt het Energieakkoord veel aandacht aan kostendaling voor wind op zee welke bereikt zou moeten worden door innovaties en productiviteitswinst bij aanleg van de parken.

De potentie voor het gebruik van wind als bron van energie zijn is niet overal even groot. De gemiddelde windsnelheid op land op 10 meter hoogte is slechts 4.3 meter per seconde. Windenergie wordt winstgevend bij een gemiddelde windsnelheid van tenminste 5 m/s (Veum, 2005). Slechts een klein deel van de kustlijn bereikt windsnelheden van 7-8 m/s. De gemiddelde windsnelheden op de Noordzee liggen boven de 9 m/s. Onder de kust zijn de productie kosten het laagst, ver op de Exclusieve Economische Zone zijn de productiekosten het hoogst.

De locatie van windmolens op land kunnen hier worden achterhaald: http://windstats.boschenvanrijn.nl/ De windsnelheden met degelijke resolutie op de Noordzee hebben we niet kunnen ontsluiten.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

nz_vw

OGC:WMS CC-BY (4.0)

http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/noordzee_windenergiegebieden

Verleende windwingebieden in de Noordzee

nz_tur

OGC:WFS CC-BY (4.0)

http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/noordzee_windenergiegebieden

Windturbines in de Noordzee

Documentatie

Locatie windmolens op land

HTML CC-BY (4.0)
Download: http://windstats.boschenvanrijn.nl/

WWW:LINK-1.0-http--link