Dataset

Aanwezigheid van potentiële probleemstoffen bij winningen voor drinkwater

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaart geeft aan bij welke winningen er potentiële probleemstoffen zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn. In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken.

Contactinformatie
Naam: RIVM
E-mail: atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl

Webservice

rivm_r72_pc_aanwezigheidpotentieeldrinkwater

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wms?

OGC:WMS

rivm_r72_pc_aanwezigheidpotentieeldrinkwater

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wfs?

OGC:WFS