type-icon

Dataset

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 27-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ.
In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling. Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief, de cijfers van de 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 april 2019:
De voorlopige cijfers voor 2015 en 2016 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2014 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door overgang van DSM-IV naar DSM 5 in 2017 en veranderingen bij de bronhouder is het onduidelijk of er nog nieuwe cijfers komen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83710NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83710NED

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83710NED

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, migratieachtergrond