Dataset

DBC-gefinancierde GGZ; personen, hoofddiagnose; migratieachtergr.,2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont het aantal personen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de psychische aandoening waarvoor zorg in het verslagjaar is verleend. Het betreft alleen de zorg die is gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). Dit betreft ambulante zorg en zorg met verblijf tot maximaal een jaar, voor personen van 18 jaar of ouder. In de tabel zijn zowel personen weergegeven waarvoor de te selecteren diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als personen waarvoor deze diagnose als primaire óf nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: de tabel telt zowel het aantal personen waarbij een depressieve stoornis de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook personen waarbij een depressieve stoornis een bijkomende (neven)diagnose was die is geregistreerd omdat deze van invloed was op de behandeling.

Gegevens zijn weergegeven naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. De laatste verslagjaren zijn gebaseerd op een minder volledig bestand en zijn daarmee minder betrouwbaar.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Omdat deze tabel binnenkort wordt gestopt vanwege het afsluiten van het DBC-systeem zal de nieuwe herkomstindeling niet in deze tabel worden toegepast.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2021

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 februari 2024:

  • De voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet vanwege de overgang naar een nieuw financieringsmodel in de GGZ in 2022, het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet omdat het DBC systeem in de GGZ per 1 januari 2022 is afgeschaft. Naar verwachting zal er een nieuwe tabellenreeks starten op basis van het ZPM, zodra de gegevens daarvoor voldoende betrouwbaar zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84858NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84858NED

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84858NED

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht