type-icon

Dataset

Toegankelijkheid langdurige zorg; actief wachtenden aug. 2013 - feb. 2017

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 29-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Wachtlijsten Wlz (Informatiestandaard Wet langdurige zorg of iWlz) van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze tabel is gemaakt voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg en bevat gegevens over het aantal actief wachtenden op langdurige zorg, langer dan de treeknormen en zonder overbruggingszorg. Gegevens zijn beschikbaar voor de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
Deze tabel is stopgezet, zie in paragraaf 4 de link naar het Portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning. Daar zijn de cijfers ook beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van augustus 2013 tot en met februari 2017.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 08-08-2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50020NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50020NED

Toegankelijkheid AWBZ, wachttijd langdurige zorg, type zorg verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50020NED

Toegankelijkheid AWBZ, wachttijd langdurige zorg, type zorg verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg