Dataset

Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal, 2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat kwartaalcijfers over het aantal actief wachtenden (korter en langer dan de Treeknorm) en niet-actief wachtenden op langdurige zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met en zonder overbruggingszorg. De cijfers worden per kwartaal gemeten op de eerste dag van januari, april, juli en oktober en zijn beschikbaar voor de sectoren verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Wachtlijsten Wlz (Informatiestandaard Wet langdurige zorg of iWlz) die door zorgkantoren zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Door de invoering van de nieuwe release van het berichtenverkeer (iWlz 2.0) zijn geen gegevens over actief-wachtenden (korter dan treeknorm) met peildatum 1 april 2018 opgenomen, en ontbreken de cijfers over actief- (korter en langer dan treeknorm) en niet-actief wachtenden met peildatum 1 juli 2018. Door nieuwe aansluiting op administraties kunnen wachtlijstcijfers op 1 oktober afwijken van de cijfers met peildatum 1 april 2018. De cijfers uitgesplitst naar zzp’s hebben tot april 2018 uitsluitend betrekking op intramurale zorg en vanaf april 2018 op zowel intramurale als extramurale zorg. Door het indelen naar sector op basis van het zzp in plaats van de primaire grondslag van de cliënt wijkt voor de actief wachtenden korter dan de treeknorm over het 3e en 4e kwartaal 2016, 4e kwartaal 2018 en 3e kwartaal 2019 de som van de cijfers over zzp’s per zorgsector af van de totalen per zorgsector uit de tabel.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met het 1e kwartaal van 2021

Status van de cijfers: De kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Aangezien de tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 5 oktober 2021: Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel ´Wachtenden in de langdurige zorg; sector, kwartaal´ (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 2 maart 2021:

  • Voorlopige cijfers op peildatum 1 januari 2021 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over 2020 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • De selectie 'Zorgsector' is met terugwerkende kracht verder uitgesplitst naar zorgzwaartepakket. De benaming is daarom gewijzigd van 'Zorgsector' in 'Zorgzwaartepakket'.

Wijzigingen per 16 december 2020: In mei 2020 zijn kwartaalcijfers toegevoegd over 2015 t/m 2019 voor actief wachtenden korter dan de treeknorm met een afwijkende peildatum (1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november). Dit is gecorrigeerd voor deze cijfers en de bovenliggende totaalcijfers, zodat alle cijfers in de tabel weer de juiste peildatum hebben (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40046NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40046NED

(niet-)actief wachtenden op langdurige zorg met/zonder overbruggingszorg verpleging/verzorging, gehandicapten-, geestelijke zorg naar zzp

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40046NED

(niet-)actief wachtenden op langdurige zorg met/zonder overbruggingszorg verpleging/verzorging, gehandicapten-, geestelijke zorg naar zzp