Dataset

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Jongeren
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden bij aanvang zorg. De jeugdzorgtrajecten zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk. De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar voor 2015. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2016 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2017: Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 januari 2017: Er is een kleine verbetering doorgevoerd voor het aantal jeugdzorgtrajecten per wijk en per gemeente. De cijfers over het aantal jongeren blijven ongewijzigd. Wegens het berekenen van gegevens op wijkniveau werd een klein deel van de trajecten zonder postcode op een iets andere wijze aan een gemeente toegewezen als in de andere tabellen over de Beleidsinformatie Jeugd. Dat is nu gelijk getrokken. De verschillen zijn minimaal.

Wijzigingen per 31 oktober 2016: De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.

Wijzigingen per 19 mei 2016: In de vorige versie waren abusievelijk 10 wijken te veel vermeld zonder verdere gegevens. Deze wijken zijn nu verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2016 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze is te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20183NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20183NED

Jeugdzorg Wijken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20183NED

Jeugdzorg Wijken