Dataset

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Jongeren
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2016 jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden bij aanvang zorg. De jeugdzorgtrajecten zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk. De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Bij het aantal jongeren kan de samentelling van type jeugdzorg groter zijn dan het (sub)totaal. Een jongere kan meerdere trajecten hebben met verschillende type jeugdhulp.

Gegevens beschikbaar over 2016. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2017:

  • Alle cijfers over 2016 zijn vervangen door definitieve cijfers.
  • Vanaf 2016 is het onderwerp 'Rechter, officier van Justitie, functionaris justitiële jeugdinrichting' toegevoegd in de onderwerpengroep 'Verwijzer'.
  • Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2017: De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio' zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2017 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze is te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20211NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20211NED

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten Naar gemeente en wijk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20211NED

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten Naar gemeente en wijk