Dataset

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2014) 2005-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland. Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken of zij naar school gaan en of zij een uitkering ontvangen. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand naar school gaat wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.

De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar.

Status van de cijfers: De cijfers voor de jaren 2005 t/m 2012 in deze tabel zijn definitief. De cijfers voor 2013 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 april 2017: Tabel is stopgezet.

Ten opzichte van de vorige tabel met de regionale indeling 2013 (zie paragraaf 3) zijn de cijfers voor 2011 bijgesteld van voorlopig naar definitief en zijn de definitieve 2012 cijfers en voorlopige 2013 cijfers toegevoegd.

In deze tabel worden personen met inkomen uit overige arbeid gerekend tot de groep zelfstandigen. In de vorige publicatie werden deze personen gerekend tot de groep werknemers. Gevolg is dat de cijfers voor werknemers in deze tabel lager zijn dan de eerder gepubliceerde cijfers en dat de aantallen zelfstandigen juist hoger zijn.

In deze tabel zijn de cijfers afgerond op honderdtallen en niet op tientallen. Reden hiervoor is dat de cijfers over zelfstandigen niet nauwkeurig genoeg zijn om te kunnen afronden op tientallen. Zo is voor de zelfstandigen bekend of zij in een bepaald jaar als zelfstandige hebben gewerkt. Daarbij wordt de aanname gedaan dat deze situatie van toepassing is voor het gehele jaar en dat de inkomsten gelijk verdeeld zijn. Bovendien wordt een deel van de gegevens van zelfstandigen geschat, omdat de fiscale gegevens van deze personen later beschikbaar komen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20173NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20173NED

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20173NED

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal