Dataset

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland. Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken of zij wel of geen onderwijs volgen en of zij een uitkering ontvangen. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand onderwijs volgt wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.

De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2013.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 januari 2015 Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2014, zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82252NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82252NED

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82252NED

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal