Dataset

Verblijf in justitiële jeugdinrichting; jongeren, 2000-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over jongeren die in een justitiële jeugdinrichting verblijven. Deze inrichtingen zijn bedoeld voor minderjarige jongeren. In bepaalde gevallen is een hogere leeftijd ook mogelijk. De jongeren van 18 jaar en ouder worden daarom meegerekend bij de totale instroom. Jaarlijks gaat het hierbij om nog geen 5 procent van de jongeren.

Tot en met 2007 verbleven zowel jongeren met een civiele als met een strafrechtelijke maatregel in een justitiële jeugdinrichting. Vanaf 2008 worden alleen nog jongeren met strafrechtelijke maatregel in een justitiële inrichting geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de opvang en de behandeling van jongeren met een civielrechtelijke maatregel is door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vws) overgedragen. Dit betekent voor deze tabel dat vanaf 2008 geen gegevens meer beschikbaar zijn over jongeren met een civiele maatregel. Ook worden geen percentages meer gepresenteerd.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 augustus 2019 Geen, deze tabel is stopgezet

Wijzigingen per 30 april 2018 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71850ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71850ned

Verblijf in justitiële jeugdinrichting: jongeren (12 tot 18 jaar); naar geslacht en herkomst.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71850ned

Verblijf in justitiële jeugdinrichting: jongeren (12 tot 18 jaar); naar geslacht en herkomst.