Dataset

Indicatoren over veiligheid en justitie; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. veiligheid van jongeren uit de Landelijke Jeugdmonitor. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers: De cijfers over kindermishandeling zijn tot en met 2021 definitief, voor 2022 voorlopig. Voor geregistreerde verdachten zijn de cijfers tot en met 2020 definitief, voor 2021 nader voorlopig en voor 2022 voorlopig. (Nader) voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per 21 juli 2023: De voorlopige cijfers over kindermishandeling over 2022 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het verschilt per indicator wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20277NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20277NED

Verdachten, delictgroep, misdrijf, vermogen, vernieling, jeugd, drugs Verkeer, geweld, hks, geregistreerd, strafbaar feit, vervolging

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20277NED

Verdachten, delictgroep, misdrijf, vermogen, vernieling, jeugd, drugs Verkeer, geweld, hks, geregistreerd, strafbaar feit, vervolging